Antre nan ekip eleman an

Ou renmen travay ak jèn moun ak wè yo reyalize enkwayab la? Lè sa a, aplike pou rantre nan ekip nou an!

Nan travay nan Sosyete eleman ou ede jèn moun reyalize enkwayab la, ou pral pèmèt jèn moun chanje kominote yo, ogmante pwòp aspirasyon yo epi yo vin modèl pou kamarad klas yo.

Eleman Sosyete se yon charite anrejistre (nimewo: 1157932), yon konpayi ki anrejistre limite pa garanti (nimewo: 08576383) ak yon founisè aprantisaj anrejistre (UKPRN: 10047367).

Eleman Sosyete angaje pou pwoteje timoun ak jèn moun.

Eleman Sosyete se yon patwon Opòtinite egal.

Ekip SEASONAL

Èske ou se yon moun moun ki nan pasyone sou fè yon diferans?

Eksperyans lavi k ap chanje NCS la pa ta posib san travay difisil nan anplwaye enspirasyon anplwaye nou an.

Ou ka yon pati nan mouvman jèn enkwayab sa a. Anplwaye sezon nou an se nan kè NCS, epi nou fyè de dè milye de moun ki motive, mennen ak enspire jèn moun nan vwayaj NCS yo. Siksè nan NCS pa ta posib san pasyon a ak devouman nan ekip nou an ekip NCS sezon an.

Si w enterese nan nenpòt nan sa yo wòl tanpri telechaje dokiman ki anba yo ak e-mail yon fòm aplikasyon nan rekritman NCS ak Ofisye Angajman nou an - will.e@elementsociety.co.uk

JD - NCS Ekip Asistan.docx (Otòn)

JD - Lidè Ekip NCS (Autumn)

Fòm Aplikasyon Job

Aplikasyon pou travay pou anplwaye pandan ete 2019 yo pral aksepte depi janvye 2019.

TOUT ANE ROUND POSITION

Nou vle travay avèk moun ki pasyone sou sipòte jèn moun yo reyalize enkwayab la.

Pa gen posts ki disponib kounye a.

Eleman Sosyete